Najstarsze Znane Rzeźby Zwierząt Odkryte w Jaskini

To pierwsze przedstawienie konia wykonane przez człowieka, jak dotąd znane; wycięte z kości słoniowej około 35 000 – 40 000 lat temu.

Twórca rzeźby prawdopodobnie należał do grupy aurignackiej, grupy górnopaleolitycznej, której ludzie żyli między 43 000 a 35 000 lat temu i której terytorium nakładało się na terytorium Neandertalczyków.

Ustalono, że rzeźba przedstawia ogiera, ale czy ten ogier wznosi się, aby odeprzeć drapieżnika, paraduje, aby zaimponować klaczy, czy też pochyla się, aby skubnąć trawę, nie wiadomo, ponieważ nogi nie zostały odnalezione.

Historia odkrycia jest interesująca i pełna szczęśliwych przypadków. W 1931 roku niemiecki archeolog amator Hermann Mohn odkrył kilka odłamków krzemienia, badając norę borsuka. Poinformował Uniwersytet w Tybindze, co doprowadziło do wykopalisk prowadzonych przez paleo-historyka Gustava Rieka.

Wykopaliska zaprowadziły ich do jaskini 60 stóp nad brzegiem rzeki Lone, zwanej Jaskinią Vogelherd, gdzie Riek znalazł kolekcję figur z kości słoniowej wyrzeźbionych przez wczesnych ludzi, w tym lwa, mamuta, bizona i tego konia. Ludzkie osadnictwo na tym terenie zostało udokumentowane podczas wykopalisk całej jaskini, co przyniosło narzędzia i inne artefakty, takie jak koraliki z neolitu i epoki brązu.

Ponad 70 lat później przeprowadzono dużą operację w Jaskini Vogelherd, aby przesiać odpady Rieka. Wydawało się, że Riek był równie amatorski jak Mohn, ponieważ bogactwo artefaktów znalezionych w jego odpadach wykopaliskowych doprowadziło do wpisania jaskini na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Podczas operacji trwającej od 2005 do 2012 roku odzyskano 217 000 obrobionych kawałków kamienia różnej wielkości, 1 713 narzędzi wykonanych z kości, poroża lub kości słoniowej, 479 kg kości upolowanych zwierząt (plus 235 kg spalonych kości), 28 kg kości słoniowej mamuta i 326 przekłutych wisiorków/fragmentów biżuterii.

Rzeźby mamuta i lwa mają wzór krzyżujących się linii, który mógł być próbą oddania wyglądu futra, ale istnieją też inne teorie sugerujące, że były to oznaczenia religijne.

Wraz z figurkami odnaleziono fragmenty małych kości wyrzeźbionych w flety.

Poza byciem miejscem wczesnej sztuki, jaskinia została określona jako miejsce, gdzie myśliwi przynosili upolowane tusze do wielogodzinnego procesu rozbierania ich kamiennymi narzędziami.

Wśród dużego zbioru kości zwierząt w Jaskini Vogelherd najczęściej występowały szczątki reniferów i koni, co wskazuje, że grupy aurignackie polowały na te zwierzęta najczęściej, a przynajmniej w jednym z tych przypadków wyrzeźbiły obraz, być może w hołdzie dla swojego łupu.

Dokumentowano również szczątki tura, jelenia, dzika, bizona i kozicy, ale wydają się one być drugorzędnymi zdobyczami, podczas gdy szczątki mamuta prawie na pewno były zbierane z miejsc naturalnej śmierci i nie były łowione przez aurignacjan.

W 2007 roku Vogelherd został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa jako Jaskinie i Sztuka Epoki Lodowcowej w Jurze Szwabskiej, która obejmuje 5 innych jaskiń, znanych wspólnie jako „kolebka sztuki”.