Lista beneficjentów pierwszego etapu programu Izby Pamięci ogłoszona

Narodowy Instytut Muzeów ogłosił wyniki pierwszego etapu rekrutacji w ramach programu Izby Pamięci, przyznając dofinansowanie 40 projektom z zgłoszonych 161. Środki te, wahające się od 20 do 50 tysięcy złotych, trafią głównie do samorządowych bibliotek i ośrodków kultury, które zgłosiły interesujące projekty.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Gliński, podkreślił potrzebę profesjonalnego wsparcia dla społeczności pragnących utworzyć izby pamięci. W trakcie konferencji poświęconej programowi, minister zauważył, że istnieje ogromne zainteresowanie tym inicjatywą, co skłania resort kultury do podejmowania wysiłków w celu zapewnienia finansowania na przestrzeni kolejnych lat.

„Zauważyliśmy, że wiele społeczności chciałoby powołać izby pamięci, ale potrzebuje do tego profesjonalnego wsparcia” – powiedział minister Gliński.

Minister dodatkowo zapewnił, że ze względu na duże zainteresowanie programem, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie podejmować starania, aby zagwarantować finansowanie także w kolejnych latach. Wyraził przekonanie, że program Izby Pamięci będzie rozwijał się w przyszłości, zważywszy na znaczne zapotrzebowanie społeczne.

Program Izby Pamięci skierowany jest do różnych instytucji, w tym organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji oraz samorządowych instytucji kultury na poziomie gminnym, takich jak muzea, domy kultury i biblioteki. Cele programu obejmują wspieranie aktywności mieszkańców oraz tworzenie izb pamięci. Cała inicjatywa powierzona została Narodowemu Instytutowi Muzeów.

Proces programu składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie zakwalifikowane podmioty mają zadanie zgromadzenia i opracowania zbiorów, stworzenia koncepcji wystawy stałej oraz znalezienia stałego miejsca i sfinansowania kosztów stałych na co najmniej 10 lat. Drugi etap, ogłoszony w przyszłym roku, obejmie utworzenie wystawy stałej i przygotowanie programu działania izby, skierowany wyłącznie do beneficjentów pierwszego etapu. Nowi beneficjenci będą mieli szansę przystąpić do programu co dwa lata.