Ceramiczne projekty w Akceleratorze Kultury: Kiedy twórczość uwalnia umysł

Artystka Ewa Skarżyńska zrealizowała projekt „Glinoterapia – interaktywne warsztaty ceramiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, skupiający się na wspieraniu instytucji z osobami z ograniczonym dostępem do kultury i życia społecznego. Odwiedziła Domy Dziecka, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Domy Opieki Społecznej w pięciu powiatach, angażując w działania artystyczne około 300 uczestników.

Skarżyńska rozpoczęła projekt po otrzymaniu stypendium i równoczesnym podjęciu pracy w Wieży Ciśnień. Mimo początkowych obaw, zdecydowała się prowadzić warsztaty ceramiczne, które odbywały się w Glinofrajdzie. Przez rok poprowadziła 44 warsztaty w 22 ośrodkach, gdzie uczestnicy mieli okazję tworzyć ceramikę, następnie wypalanej i szkliwionej w pracowni artystki. Efekty prac prezentowane są na wystawie w Akceleratorze Kultury w Kaliszu.

Ewa Skarżyńska podkreślała, że uczestnicy warsztatów mieli swobodę w tworzeniu, a jej celem było spełnianie marzeń każdego z nich. Z początkowych braków pomysłów na prace ceramiczne, dzięki otrzymanym technikom, powstały unikalne projekty. Wystawa w Akceleratorze Kultury jest możliwością obejrzenia części efektów projektu do 5 stycznia, po czym prace trafią z powrotem do ich autorów.