Inflacja w USA nie zwalnia tempa – kurs dolara (USD) rośnie!

Po wczorajszym zaskakująco wysokim wzroście inflacji w Stanach Zjednoczonych, dziś dowiedzieliśmy się, że trend ten utrzymuje się. Kurs dolara umacnia się w wyniku kolejnych nieoczekiwanych danych dotyczących inflacji.

Biuro Statystyki Pracy, publikując sierpniowe wskaźniki inflacji producentów (PPI) oraz bazowej inflacji producentów (Core PPI), dostarczyło kolejnego dowodu na wzrost cen w gospodarce USA. W sierpniu inflacja producentów wyniosła 1,6% w ujęciu rocznym i 0,7% w ujęciu miesięcznym. To znacznie przewyższało oczekiwania analityków, którzy spodziewali się wzrostu inflacji w sektorze produkcyjnym, ale nie aż w takim stopniu. Oczekiwano wzrostu na poziomie 1,2% rok do roku i 0,4% miesiąc do miesiąca.

Inflacja producentów miała ostatnio tendencję spadkową, ale teraz już drugi miesiąc z rzędu odnotowuje się jej wzrost. To zaniepokoiło ekonomistów, którzy obawiają się, że to może być początkiem trwalszego trendu wzrostowego inflacji w USA.

Podobnie bazowa inflacja producentów, która nie uwzględnia cen żywności i energii, również wzrosła w sierpniu i wyniosła 2,2% rok do roku oraz 0,2% miesiąc do miesiąca. To zgodne z oczekiwaniami rynku.

To, że inflacja producentów rośnie po systematycznych spadkach od czerwca zeszłego roku, może sugerować, że również inflacja konsumencka w USA będzie nadal rosnąć. Inflacja producentów jest często wskaźnikiem wyprzedzającym dla inflacji konsumenckiej i bazowej, pokazując, co może się przekształcić w wyższe ceny dla konsumentów w kolejnych miesiącach.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę niższą bazę statystyczną z zeszłego roku, odczyty inflacji konsumenckiej w kolejnych miesiącach mogą być jeszcze wyższe. To dodatkowo wspiera rosnącą dynamikę cen. Ceny paliw, które wzrosły o ponad 10% w skali roku w sierpniu, również wpłynęły na inflację.

Mimo tych niepokojących danych, oczekiwania dotyczące przyszłotygodniowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) pozostają bez zmian. Nadal 97% uczestników rynku terminowego zakłada, że stopy procentowe pozostaną bez zmian na wrześniowym posiedzeniu.

Wzrost inflacji producentów w USA jest istotnym sygnałem dla gospodarki i może mieć wpływ na wartość dolara na rynkach międzynarodowych. Jednak decyzje dotyczące stóp procentowych będą kluczowe dla dalszego kształtowania się sytuacji gospodarczej w kraju.