Spowolnienie wzrostu gospodarczego USA przy wzroście inflacji

Gospodarka Stanów Zjednoczonych rosła w najwolniejszym tempie od prawie dwóch lat w ostatnim kwartale, gdy inflacja przekroczyła oczekiwania analityków z Wall Street.

Biuro Analiz Ekonomicznych (Bureau of Economic Analysis) w swojej wstępnej ocenie produktu krajowego brutto (PKB) USA za pierwszy kwartał wykazało, że gospodarka wzrosła w tempie rocznym o 1,6%, nie spełniając oczekiwań analityków, którzy prognozowali wzrost na poziomie 2,5% według ankiety przeprowadzonej przez Bloomberg. Wynik ten był znacząco niższy w porównaniu do PKB za czwarty kwartał, które zostało skorygowane do 3,4%.

Tymczasem indeks wydatków osobistych na konsumpcję (Personal Consumption Expenditures), który wyłącza zmienne kategorie żywności i energii, wzrósł o 3,7% w pierwszym kwartale, przekraczając prognozy na poziomie 3,4% i znacząco wyższy niż wzrost o 2% zaobserwowany w poprzednim kwartale.

Publikacja danych nadeszła w momencie, gdy inwestorzy próbują ocenić, kiedy Rezerwa Federalna zacznie obniżać stopy procentowe i czy bank centralny jest w stanie osiągnąć tzw. miękkie lądowanie, gdzie inflacja spadnie do celu na poziomie 2% bez znaczącego spowolnienia gospodarczego.

„Ten raport ostudza nadmierne oczekiwania co do ponownego przyspieszenia wzrostu gospodarczego,” napisał w swojej analizie Gregory Daco, główny ekonomista w EY. „Wchodząc w wiosnę, mieszanka wzrostu podstawowego nadal sygnalizuje solidne tempo, ale wzrost popytu delikatnie spada, co prowadzi do złagodzenia presji inflacyjnych.”

Ekonomiści zwracają uwagę, że jednym z głównych powodów słabszego niż oczekiwano PKB za pierwszy kwartał były słabe dane dotyczące handlu i eksportu, które razem obniżyły wzrost PKB za ten kwartał o około 1,2 punktu procentowego.

„Spowolnienie wzrostu PKB nie niepokoi Rezerwy Federalnej, ponieważ szczegóły są lepsze niż wynikałoby to z nagłówków,” powiedział Ryan Sweet, główny ekonomista USA w Oxford Economics.

„Biorąc pod uwagę liczby ogólne, nie możemy mówić o pogorszeniu siły gospodarczej,” stwierdził Brett Ryan, starszy ekonomista USA w Deutsche Bank podczas rozmowy z Yahoo Finance.

Ryan zauważył, że zaskakujący wzrost inflacji był „główną historią” z czwartkowej publikacji danych, a rynki zdają się zgadzać.

Rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych (^TNX) wzrosła o prawie siedem punktów bazowych, przekraczając po raz pierwszy od początku listopada 2023 roku poziom 4,7%. Wszystkie trzy główne indeksy giełdowe zareagowały spadkiem. W handlu porannym S&P 500 (^GSPC), Dow Jones Industrial Average (^DJI) oraz Nasdaq Composite (^IXIC) straciły wszystkie więcej niż 1%.